Integritetspolicy

Personuppgiftspolicy – GDPR – en sammanfattning av den nya lagen som trädde i kraft 25 maj 2018. Dataskyddförordningen (GDPR) ersätter den befintliga Personuppgiftslagen (PUL) och gäller för alla EU-länder.

 • Den nya lagen har tagits fram för att du som kund/gäst skall känna dig trygg kring rättigheter avseende hantering och spridning av dina personuppgifter och att dina uppgifter inte används på ett felaktigt sätt.
 • En personuppgift är något som kan identifiera dig som person. Dvs namn, adress, telefon, mail etc. Icke-personlig information om bokningar, försäljning, aktiviteter inkluderas inte då detta räknas som affärshemligheter och i många fall omfattas av bokföringsregler och redovisningsplikt.
 • Vemdalsskalets Högfjällshotell har övergripande personuppgiftsansvar och tillsammans med utvald ansvarig på företaget bestämmer vi ändamålet kring inhämtning, hantering och användandet av de personuppgifter som du lämnar oss.
 • Vårt boknings-och hotellsystem handhar förhållandevis stora mängder persondata. Om du inte väljer att samtycka till vårt nyhetsbrev eller inte bokar på nytt med oss inom 24 månader kommer dina personuppgifter att gallras bort från vårt system.
  Det är skillnad på vanliga och känsliga personuppgifter. Känsliga personuppgifter är t.e.x etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexuella preferenser.
  Vemdalsskalets Högfjällshotell kommer inte att samla data om känsliga uppgifter.
 • Du som gäst har alltid rätt att få en kopia på alla uppgifter som finns lagrade om dig.
 • Vemdalsskalets Högfjällshotell behöver inte få samtycke från dig som gäst om du bokar logi eller restaurangbesök då ett kundavtal ingås när du gör en bokning.
 • Om vi skulle få dataintrång eller oavsiktligt förlora dina personuppgifter så kommer vår personuppgiftsansvarige dokumentera händelsen samt anmäla till Datainspektionen och till dig inom 3 arbetsdagar.
 • Du har från och med den 25 Maj 2018 rätt att få alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen borttagna.
  Detta avser sådana uppgifter som kan användas för att identifiera dig som person.

Datainspektionen har all info som du behöver veta https://www.datainspektionen.se/om-integritet/

Kontakt

Vemdalsskalets Högfjällshotell
0684-151 00
info@vemdalsskalet.com